ια΄
 
 
Εδώ θα ξαναγεννηθώ
είπα
το αποφάσισα
ένας
ομφάλιος λώρος
πνιγμένος
από τα εγκεφαλικά υγρά
μια εξωμήτριος μνήμη
του χώματος
μια εξωσωματική
γονιμοποίηση της ήττας
 
 
 
δε με ξεγελάτε πια
εγώ ειμί
το φίδι
το ερπετό το ιερό
στις φολίδες μου
έχει γαντζωθεί
η επιθυμία για γη
που σε κανέναν
δε δίνεται δωρεάν
και με δίχως αυτήν
δίχως να γειωθείς
μπορείς να βγάλεις φτερά
και να πετάξεις
στον άπειρο ουρανό;

Πάνος Οικονόμου. “Το Εξώφυλλο Δέρμα Του Χρόνου.” Thinking, 2014.

[Jack laughs.]

TYLER
“If you are seated in an emergency exit row…”, yeah…” and you feel you would be unable or unwilling to perform duties listed on safety card, please ask a flight attendant to reseat you.”

Jack turns to see TYLER. Tyler is reading a safety INSTRUCTION CARD.

JACK
It’s a lot of responsibility.

[Tyler turns to Jack.]

TYLER
Wanna switch seats?

JACK
No, I’m not sure I’m the man for that particular job.

TYLER
An exit-door procedure at 30.000 feet. Mm-hmm. The illusion of safety.

JACK
Yeah, I guess so.

TYLER
You know why the put oxygen masks on planes?

JACK
So you can breathe.

TYLER
Oxygen, gets you high. In a catastrophic emergency, we’re taking giant, panicked breaths…Suddenly you become euphoric, docile, you accept your fate.

[Tyler points to passive faces on the drawn figures, from the INSTRUCTION CARD.]

TYLER
Emergency water landing, 600 miles per hour. Blank faces – calm as Hindu cows.

[Jack laughs.]